سه شنبه، 21 مرداد 1399 | 2020 Tuesday 11 ,August  

رئیس پزشکی قانونی گفت: جسد «قاضی منصوری» به خانواده‌اش تحویل داده شد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به خانواده‌اش خبر داد و گفت: هنوز علت مرگ قاضی منصوری مشخص نشده است.

به دلیل اینکه ...