دوشنبه، 13 مرداد 1399 | 2020 Monday 03 ,August  
برگزاری نشست آنلاین هوشنگ ابتهاج با علاقه مندان آثارش
ماجرای درختی که سر از شعرهای سایه درآورد
11 مرداد 99

«ارغوان» سایه از آن شعرهایی است که یقه آدم را می‌چسبد، با هر نگاه و تفسیری می‌توان سراغش رفت؛ از دریچه اوضاع‌ و احوال سیاسی گرفته تا ابرهای گاه تیره‌ و تاری که بر دلمان سنگینی می‌کنند. از همین رو ...