سه شنبه، 21 مرداد 1399 | 2020 Tuesday 11 ,August  
معتمد خبر داد:
زمان آزادسازی صددرصدی سهام عدالت 
7 مرداد 99

محمدرضا معتمد، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر نظارت بر نهادهای مالی در این خصوص اظهار داشت: ثبت شرکت ‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت امروز نزد اداره ثبت، به پایان خواهد رسید و حداکثر تا ...