دوشنبه، 11 فروردین 1399 | 2020 Monday 30 ,March  
نماینده ولی فقیه در خطبه های نماز جمعه رشت؛
اربعین نماد عزت، شجاعت و شهامت
4 آبان 97

نگاه ایران: نماینده ی ولی فقیه در گیلان امروز در خطبه های نماز جمعه ی رشت با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، این مراسم جهانی را نماد وحدت امت اسلام در پرتو پیام انسان ساز و درس آموز ...