| دوشنبه، 11 مرداد 1400
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها خبر داد؛
نگاه ایران: مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان از آغاز آموزش مدیریت پسماند در ۳۰۰ روستای هدف در ۱۲ بخش استان ...