| پنجشنبه، 09 تیر 1401
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد؛
نگاه ایران: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد نرخ مکالمات صادره ایران به عراق از دقیقه ای ۳۰۰۰ تومان به دقیقه ...