| دوشنبه، 04 مهر 1401
پاسخ ظریف به سوالی در مورد مذاکره با آمریکا:
نگاه ایران: «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه ای با نشریه آمریکایی نیویورکر، با انتقاد دوباره از پیمان شکنی ...