| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
نسبتِ میان ماسوله و ثبت جهانی در  گفت‌وگو با آرش خدابخش پژوهشگر ماسوله؛
نگاه ایران:چرا باید و چگونه می توان به ماسوله توجه کرد؟ آیا ماسوله باهم نوعان خود متفاوت است؟ آیا می توان برای ...
در نشست مدیران اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان عنوان شد؛
نگاه ایران/مریم صابری:نشست رسانه ای رضا علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی به همراه مدیران این مجموعه امروز 12 بهمن در ...
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گیلان خبر داد؛
نگاه ایران/مریم صابری: رضا علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان به ...
خراش بر معماری خوش‌نقش ماسوله؛
نگاه ایران:معماری پلکانی و گلین، شمعدانی های رنگ در رنگ پای پنجره های چوبی و عروسک های بافتنی ماسوله، نماد است و ...
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان:
نگاه ایران: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: تخصیص اعتبارات مصوب از محل طرح ایجاد موزه های منطقه ای ...
نگاه ایران:شهرک تاریخی ماسوله ترجمان شکوه گردشگری استان گیلان، چون موزه ای گران در مسیر جهانی شدن حیران است ولی به گفته ...
مراحل ثبت جهانی ماسوله سرعت می گیرد
نگاه ایران: مدیرپایگاه میراث فرهنگی ماسوله گفت: شهرک تاریخی ماسوله کد ملی اعتباری دریافت کرد. مصطفی پورعلی با بیان اینکه شهرک تاریخی ماسوله ...