| شنبه، 24 مهر 1400
رئیس سازمان بازرسی:
نگاه ایران:  رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می ...
نگاه ایران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو ...
رئیس سازمان بارزسی کل کشور خبر داد:
نگاه ایران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه مواردی را در بحث خرید سکه شاهد بوده ایم که اقتصاد کشور را ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:
نگاه ایران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مدیران نهاد ها در خصوص میزان حقوقش به ما گزارشی ارائه نداد و ...
نگاه ایران: رییس سازمان بازرسی کل کشور از تکمیل پرونده زمین خواری گردنه حیران خبر داد. ناصر سراج با اعلام این خبر که ...