| پنجشنبه، 09 تیر 1401
طعنه کاربران IMDb به گلزار؛
نگاه ایران: پس از انتخاب گلزار به عنوان یکی از بازیگران جذاب حالا کاربران شوخ ایرانی جواد رضویان را به عنوان یکی ...
نگاه ایران:جواد رضویان با انتشار عکسی از خود را در کنار ناصر ملک مطیعی و اکبر عبدی، این دو بازیگر را اسطوره ...
نگاه ایران:برنامه تلویزیونی «سه شو» که پیش از این با اجرای «جواد رضویان» روی آنتن می رفت با تغییرات بسیاری از جمله ...
نگاه ایران: مهران مدیری در انتهایی ترین بخش یکی از اتوبان های شهر تهران و در ساختمانی قلعه مانند مشغول تصویربرداری هفتمین قسمت ...
نگاه ایران/گروه فرهنگی: امیر مهدی ژوله و علی مسعودی در یک گروه و الیکا عبدالرضا و سیدجواد رضویان در گروه دیگر در سومین ...