| دوشنبه، 27 دی 1400
سرپرست فرمانداری رشت؛
نگاه ایران: سرپرست فرمانداری رشت گفت: با اجرای برنامه های مختلف بویژه فرهنگی در سطح سواحل تلاش می کنیم علاوه بر کاهش ...