| یکشنبه، 13 آذر 1401
پس از موافقت نمایندگان مجلس با ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری
نگاه ایران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا با ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی جدید موافقت کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس ...