| دوشنبه، 06 تیر 1401
استاندار گیلان در دیدار با خانواده سردار شهید قلی پور؛
نگاه ایران: استاندار گیلان با اشاره به اینکه رفتار و گفتار شهدا در مسیر حفظ وحدت بوده و امروز نیاز جامعه است ...