| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران؛ به نقل از آوای رشت: در جلسه عصر دوشنبه شورای اسلامی شهر رشت اعضای شورا یعقوب امیری را به عنوان ...
به روایت روابط عمومی شورا؛
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت - امروز دغدغه اصلی مدیریت شهری در شهرهای در ...