| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
برای اولین بار در ایران؛
نگاه ایران: برای نخستین بار در کشور کاشت پای مصنوعی به روش ایمپلنت در بیمارستان قائم رشت انجام شد. دکتر عباسپور متخصص ارتوپد امروز ...