| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
مدیر پزشکی انتقال خون گیلان؛
نگاه ایران؛ مدیر پزشکی انتقال خون گیلان از فعالیت 2 پایگاه انتقال خون استان برای خونگیری از مردم در عید سعید قربان ...