| شنبه، 24 مهر 1400
ظهیری در تبیین برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی عنوان کرد:
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: تبیین برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در نشست مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان با روابط عمومی ادارات ...