| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
رییس هیات مدیره شرکت ملی نفتکش اعلام کرد؛
نگاه ایران: مقیمی گفت: بخشی از حق و حقوق و غرامت مربوط به حادثه نفتکش سانچی به خانواده جان باختگان این سانحه ...