| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
در جلسه بررسی ساماندهی نیروهای حق تدریسی در گیلان مطرح شد:
نگاه ایران: رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور هم گفت: میانگین سرانه ساخت مدرسه در کشور ۵ و ۱۸ درصد ...