| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
رئیس اتحادیه خودرو:
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودروگفت: طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز تاثیری در بازار آشفته خودرو نداشته است.
نگاه ایران: رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پیش بینی کرد تا چند روز آینده کاهش قیمت بیشتری را در بازار ...
رئیس ­اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرد؛
نگاه ایران: رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از توقف مجدد خودرو داخلی به بازار از سوی شرکتهای تولید کننده خودرو خبر داد. به گزارش ...