| دوشنبه، 05 مهر 1400
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تشریح کرد:
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: شایعات مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور بی اساس ...