| پنجشنبه، 09 آذر 1402
با رای مجلس؛
نگاه ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بین دو نامزد عضویت در شورای نگهبان سیامک ره پیک را با ۱۴۵ رای به ...