| سه شنبه، 12 مرداد 1400
نگاه ایران: رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد، این آمادگی را دارد که با ایران «بدون پیش شرط» وارد مذاکره شود. به گزارش ایسنا، دونالد ...