| دوشنبه، 11 مرداد 1400
نگاه ایران: جواد شفیعی ثابت، به عنوان معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان منصوب شد. با صدور حکمی و با حضور ...