| دوشنبه، 11 مرداد 1400
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:
نگاه ایران: عضو کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت کاهش بار ترافیکی در مسیر قزوین- رشت تاکید کرد و گفت: راه اندازی راه ...