| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران: سارا بهمن یار کاراته کای گیلانی که با قرعه بسیار سختی مواجه شده بود در رقابت های لیگ جهانی کاراته ...
گفت‌و‌گوی گیل نگاه با 3 دختر طلایی رشت:
نگاه ایران / مریم صابری:معصومه فرد،نسیم حقیقی و صدف حبیب پناه سه دختر ورزشکار گیلانی هستند که در مسابقات جهانی کاراته صاحب ...