| جمعه، 07 بهمن 1401
در نشست مشترک مدیران کل کانون و آموزش و پرورش گیلان عنوان شد ؛
نگاه ایران: طی نشست مدیران کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش استان گیلان، بر ضرورت آغاز فصل ...