| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
نگاه ایران: شکیرا خواننده مشهور در سالن نشست سازمان ملل دقایقی برای سران کشورهای دنیا موسیقی زنده اجرا کرد. هیئت ایرانی قبل از ...