| جمعه، 07 بهمن 1401
وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی :
وزیر بهداشت با تاکید بر جدی بودن موضوع تحریم ها و با بیان اینکه آنچه نگران کننده است بعد از آبان ماه ...