| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
مدیرکل امور مالیاتی گیلان پاسخ داد:
نگاه ایران:  مدیرکل امور مالیاتی گیلان، با بیان اینکه سال گذشته حدود 970 میلیارد تومان مالیات وصول کردیم، گفت: مالیات دریافتی حدود ...
مدیر کل امور مالیاتی گیلان:
نگاه ایران: مدیر کل امور مالیاتی گیلان با اشاره به مزیت های اجرای طرح جامع مالیاتی از جمله مقابله با پولشویی و ...
مدیرکل امور مالیاتی گیلان؛
نگاه ایران: هزار میلیارد تومان از درآمد های مالیاتی گیلان در زمینه توسعه و عمران هزینه شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ...