چهارشنبه، 07 خرداد 1399 | 2020 Wednesday 27 ,May  

نگاه ایران: سکه امروز در بازار رشت ارزان شد و قیمت طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی42 میلیون و 800 هزار ریال             - یک میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی ...

نگاه ایران: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان اما قیمت نیم سکه و ربع سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی41 میلیون و 200 هزار ریال- یک میلیون و700 هزار ریال نیم ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 42 میلیون و 900 هزار ریال           - یک میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی : 21 میلیون ...

نگاه ایران: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه و طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 43 میلیون و 900 هزار ریال        ...

نگاه ایران: سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت طلا تغییر نکرد. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۷۰ هزار ریال بدون تغییر معامله شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 45 میلیون ریال                                  ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 44 میلیون و 400 هزار ریال                      + 4 میلیون ...

نگاه ایران: طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 39 میلیون ریال                     - 1 میلیون و 500 هزار ریال نیم ...

نگاه ایران: طلا، تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییر نکرد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۵ میلیون ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰هزار ریال کاهش ...

نگاه ایران: طلا، تمام سکه، نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان شد، اما قیمت ربع سکه تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 51 میلیون و 610 هزار ریال    - 2 میلیون و  ...

نگاه ایران: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 45 میلیون و 560 هزار ریال        ...

نگاه ایران: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، طلا گران شد اما نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۴۴ میلیون و ۸۶۰ ...

نگاه ایران: تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 44 میلیون و 160 هزار ریال              ...

نگاه ایران: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 43 میلیون و 960 هزار ریال          ...

افزايش قابل توجه نرخ طلا و سکه؛
نرخ سکه و طلا امروز (۱۲شهریور) در بازار رشت
12 شهریور 97

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال است و نیم سکه بهار آزادی با قیمت ۲۱ میلیون ریال خرید و فروش می شود. اتحادیه طلا و ...

نگاه ایران: سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. نیم سکه بهار آزادی با ۷۰۰ هزار ریال افزایش، امروز با قیمت ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خرید و فروش می ...

نگاه ایران: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه گران شد ، اما قیمت طلا تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 38 میلیون و 160 هزار ریال    ...

نگاه ایران: قیمت تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 38 میلیون و 110 هزار ریال          ...

نگاه ایران: قیمت تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد ، نیم سکه و تمام سکه و طلا تغییری نکرد. مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 37 میلیون و 900 هزار ریال    ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم امروز با کاهش ۶۰ هزار ریالی، به ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار رسید. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۳۷ میلیون ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه امروز(23مرداد) در بازار رشت گران شد
23 مرداد 97

نگاه ایران: سکه امروز در بازار رشت گران شد به طوری که با افزایش یک میلیون و۲۰۰ هزار ریالی همراه بود. اما قیمت طلا تغییر نکرد اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ...

نگاه ایران: سکه امروز در بازار رشت گران شد و نرخ طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 34 میلیون و 450 هزار ریال     - 2 میلیون و 600 هزار ریال نیم سکه بهار ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 37 میلیون و50 هزار ریال                       - 320 هزار ریال نیم ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 45 میلیون ریال                        + 6 میلیون و 250 ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام كرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز چهارشنبه ۳ مرداد
3 مرداد 97

نگاه ایران: طلا امروز در بازار رشت ارزان شد و قیمت سکه تغییری نکرد. ربع سکه بهار آزادی با قیمت ۸ میلیون و۶۰۰ هزار ریال خرید و فروش می شود.  اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد که قیمت سکه تمام ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا وسکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 34 میلیون و 100 هزار ریال     + یک میلیون و 530 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 16 میلیون و 600 ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 32 میلیون و 570 هزار ریال     + یک میلیون و 120 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 16 میلیون ریال  ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 31 میلیون و 450 هزار ریال     + یک میلیون و 470 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 15 میلیون ریال  ...

نگاه ایران: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال + ۹۸۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون ریال + ۶۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی ۲۹ میلیون ریال                      + یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیم ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال     + یک میلیون و ۱۵۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۴۰۰ ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 28 میلیون و 350 هزار ریال   + یک میلیون و  250 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 13 میلیون و 900 ...

نگاه ایران: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی : 26 میلیون و 650 هزار ریال                     - 800 هزار ...

نگاه ایران: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد و قیمت ربع سکه تغییر نکرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 28 میلیون و 550 ...

نگاه ایران: تمام سکه بدون تغییر، نیم سکه ارزان، طلا و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد. نیم سکه بهار آزادی هم امروز با ۱۴۰ هزار ریال کاهش ۱۴ میلیون و ۶۰ هزار ریال عرضه شد.

به ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز
11 تیر 97

نگاه ایران: تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۲۹ میلیون و ۹۷۰ هزار ریال و ربع سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال محاسبه ...