| دوشنبه، 27 دی 1400
نماینده مردم آستانه در مجلس:
نگاه ایران: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کذب بودن ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیارد بدهکاری دانشگاه علوم پزشکی ...
عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
نگاه ایران: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطرح کردن استعفا رئیس جمهور از دسیسه های دشمنان است گفت: ...