دوشنبه، 30 دی 1398 | 2020 Monday 20 ,January  
معاون امور دهیاری های استانداری گیلان؛
مشوق هایی برای متقاضیان بوم گردی در نظر گرفته شده است
9 تیر 97

نگاه ایران: معاون امور دهیاری ها و اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان گفت: بمنظور اشتغالزایی و توسعه جوامع روستایی، مشوق هایی برای متقاضیان بوم گردی در استان در نظر گرفته شده است.

به ...

نگاه ایران:  مدرس گردشگری دانشگاه های استان گیلان با اشاره به معافیت واحدهای بوم گردی از پرداخت عوارض که از سوی معاون رئیس جمهوری اعلام شده، گفت: این اقدام، گام مثبت و موثری در تقویت گردشگری روستایی است.