| پنجشنبه، 10 آذر 1401
فاضلی خبرداد :
نگاه ایران: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، با بیان اینکه کمبود سالن های فرهنگی و هنری در گیلان وجود دارد، گفت: پروژه ...