| یکشنبه، 02 مهر 1402
عضو کمیسیون انرژی مجلس:
نگاه ایران: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش جدی کم آبی در برخی از استانها گفت : آب ...
نگاه ایران: معاون وزیر نیرو گفت: سازمان حفاظت محیط زیست اگر جزئیات را ببیند و تایید کند، پروژه انتقال آب اجرایی می ...