| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تامین تجهیزات هنرستان ها در سال گذشته ...
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش:
نگاه ایران: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به ۵ساله شدن دوران تحصیل هنرستان ها گفت: از سال های آینده ...