| یکشنبه، 02 آبان 1400
درگیری خونین در خوابگاه دانشگاه خوارزمی؛
نگاه ایران: یکی از مسئولان حراست دانشگاه خوارزمی از ورود یک دانشجوی پسر به خوابگاه دختران این دانشگاه خبر داد و گفت: این ...