| سه شنبه، 25 مرداد 1401
گفت وگو با «فرزاد میرزازاد» بازیگر، کارگردان و مدرس هنر
نگاه ایران/ مرتضی سخایی: نمایشنامه ای اقتباس شده از تراژدی معروف «هملت» ویلیام شکسپیر با ۱۰ بازیگر و ۱۰ شخصیت به مدت ۸ ...