| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: مجری طرح زیتون کشور گفت: هم اکنون حدود ۲۰ هزار هکتار از باغات زیتون استان های زنجان، قزوین و گیلان ...
نگاه ایران:  سطح زیرکشت زیتون در کشور ۱۰۵ هزار هکتار است که از این تعداد ۲۰ هزار هکتار به صورت کشت پراکنده ...