| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: عکس دیده نشده از صادق خلخالی در حال تخریب مقبره رضاخان پهلوی که توسط رضا دقتی در اردیبهشت ۱۳۵۹ گرفته ...