| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران:  رئیس پزشکی قانونی استان تهران گفت: تشخیص هویت اجساد مومیایی شده در صورت داشتن بافت سالم امکان پذیر است. به گزارش ...