| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: عکس دیده نشده از صادق خلخالی در حال تخریب مقبره رضاخان پهلوی که توسط رضا دقتی در اردیبهشت ۱۳۵۹ گرفته ...
نگاه ایران:  رئیس پزشکی قانونی استان تهران گفت: تشخیص هویت اجساد مومیایی شده در صورت داشتن بافت سالم امکان پذیر است. به گزارش ...
نگاه ایران:  به تازگی خبری تائید نشده مبنی بر پیدا شدن جنازه ای مومیایی شده در بخش غربی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی ...