| شنبه، 05 آذر 1401
واکنش کیهان به فیلم برخورد گشت ارشاد با یک دختر جوان:
نگاه ایران:   روزنامه کیهان نوشت: انتشار فیلم درگیری مامور زن گشت ارشاد نیروی انتظامی با یک دختر بدحجاب در روزهای گذشته واکنش ...