| دوشنبه، 07 اسفند 1402
نگاه ایران: معاون خدمات شهری شهرداری رشت گفت: طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی دستفروشان خیابان های مشرف به پیاده راه فرهنگی ...
معاون خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد:
نگاه ایران:  معاون خدمات شهری شهرداری رشت گفت: نصب داربست برای استفاده از هرگونه تبلیغات،تبریک و تسلیت در سطح شهر ممنوع است.  علیرضا ...