| شنبه، 05 اسفند 1402
معاون گردشگری کشور :
نگاه ایران: محمد محب خدایی می گوید: اعتبار ارز مسافرتی باید در راستای ایجاد جذابیت در شهرهای داخلی باشد و مردم را ...
نماینده رشت :
نگاه ایران:  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد که با وجود تخلفات در ارز مسافرتی، حذف ارز مسافرتی اقدام ...
بانک مرکزی اعلام کرد:
نگاه ایران:  بانک مرکزی اعلام کرد: تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، ...
نگاه ایران: سخنگوی بانک مرکزی از شرایط و میزان ارز مسافرتی برای مسافران خارج از کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدعلی کریمی سخنگوی ...
نگاه ایران: مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای فعالیت های مختلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به ...