| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران:  طرح پیاده راه قرقاول لنگرود، کاری از آتلیه معماری دکتر کسری میرپادیاب و همکاران، به عنوان پروژه برتر، به مرحله ...
گفت و گوی خواندنی با «دکتر کسری میرپادیاب» جوان ترین مدرس معماری کشور
نگاه ایران: دکتر سیّد کسری میرپادیاب از معماران برجسته دیارمان هست که هنوز 25 سالگی را کامل نکرده، تجربه تدریسش در دانشگاه ...