| چهارشنبه، 08 تیر 1401
بر اساس حکم مدیرعامل گروه مالی گردشگری، دکتر علی رحیم پور به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل گروه هتل های بین المللی رکسان منصوب شد.
 نگاه ایران /علی رحیم پور در سال ١٣٩٦ تعداد گردشگران خروجی از کشور رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد و به ...
طی حکمی؛
نگاه ایران:  علی رحیم پور به عنوان مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه صنعت گردشگری منصوب شد.  مصطفی سالاری استاندار گیلان طی ...