| چهارشنبه، 08 تیر 1401
روایت شاهد يك سقوط؛
نگاه ایران:  «هواپیماهای تهران - یاسوج هر روز در آسمان ما پرواز می کنند و پروازشان بلند است اما این هواپیما کوتاه پرواز ...