| دوشنبه، 04 مهر 1401
نگاه ایران: یکی از اسطوره های ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم، زنی تک تیرانداز است؛ «لیودمیلا فرادید پاولچنکو» که در تاریخ ...