| دوشنبه، 11 مرداد 1400
طی احکام جداگانه صورت گرفت؛
نگاه ایران:  طی احکامی جداگانه توسط استاندار گیلان ۶ انتصاب جدید در حوزه های مختلف استانداری گیلان صورت گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ...
‍ در گردهمایی تشریح چگونگی پرداخت تسهیلات توسعه روستایی با دهیاران و اعضا شورا در روستای گوراب رشت مطرح شد؛
نگاه ایران/گروه اقتصادی:مازیار صیادی مدیر اجرایی شرکت تعاونی توسعه و عمران و مشاور مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی گیلان در ...
در گردهمایی دهیاران بخش مرکزی رشت تشریح شد؛
نگاه ایران: مازیار صیادی مدیر اجرایی شرکت تعاونی توسعه وعمران ومشاور مدیر کل تعاون وکار در گردهمایی دهیاران بخش مرکزی رشت ...